fbpx

Regulamin

Regulamin

Regulamin www.rowero.pl

 

Postanowienia ogólne

  1. Jesteśmy platformą internetową (nie sklepem) umożliwiającą zamówienie rekonstrukcji naklejek
  2. Przed złożeniem zamówienia na Platformie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia na Platformie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
  3. Złożenie zamówienia na platformie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

 

Składanie i realizacja zamówienia

  1. Zamówienie składa się poprzez zgłoszenie zamówienia na dany produkt na adres: info.rowero@gmail.com
  2. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta. Jedynie podanie prawidłowych danych przez Klienta umożliwia realizację zamówienia poprzez kontakt z Klientem oraz dostarczenie Klientowi zamówionego towaru. Za przypadki błędnego podania danych przez Klienta nie ponosimy odpowiedzialności.
  3. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
  4. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w wiadomości, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
  5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  6. Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
  7. Według wyboru Klienta za zamówiony produkt można zapłacić przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
  8. W przypadku wybrania płatności w formie przelewu bankowego lub karty płatniczej towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki.
  9. Zamówienia z formą płatności z góry, które nie są opłacone w ciągu 2 dni od daty ich złożenia będą anulowane.
  10. Prowadzimy sprzedaż w formie tradycyjnej (wysyłając do Klienta zamówiony produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej).
  11. Sklep pobiera zryczałtowane opłaty związane z kosztami wysyłki zgodne z cennikiem podanym na stronie.
  12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia), o której drogą elektronicznie powiadamia Sklep.
  13. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez Firmy Kurierskie. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
  14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych towarów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
  15. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez naszą Platformę wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
  16. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, dane Klienta wykorzystane będą przez Sklep ponadto w celu informowania go o nowych produktach i promocjach.
  17. Dane osobowe Kupującego chronione są przez nas zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom.

 

Zwrot zakupionego towaru i gwarancja.

  1. Naklejki są produkowane na indywidualne zamówienie Klienta. Po złożeniu zamówienia następuje ich produkcja.
  2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi gdyż kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  3. Przed zakupem i złożeniem zamówienia prosimy zapoznać się ze specyfiką produktu.
  4. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.
  5. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania reklamacyjnego nieuzasadnionego odesłania do nas produktu niedotkniętego wadą, obciążmy Klienta poniesionymi przez nas kosztami badania reklamacji oraz wysyłki paczki reklamacyjnej.

Pozostałe.

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.